Kamis, 22 Januari 2009

Zakat Menurut 4 Mazhab


Zakat merupakan ibadah yang dapat menjadi sarana pengentas kemiskinan dan pemberantas kebodohan. Potensi zakat yang jika dikembangkan bisa mencapai triliunan itu jika dikelola dengan baik akan mampu menjadikan negara ini Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.
Buku ini berisi tentang panduan berzakat. Di sini dijelaskan tentang harta yang wajib dizakati, cara menghitung zakat, syarat wajib zakat, cara mengeluarkan zakat dan kriteria penerima zakat. Selain itu dipaparkan pula berbagai permasalahan seputar zakat, seperti boleh tidaknya pajak sebagai pengganti zakat, hukum memindah zakat dan sebagainya Semuanya didasarkan pada Al-Qur`an, hadits dan ijma’ ulama, terutama ulama empat madzhab, yaitu Hanafi, Asy-Syafi’, Hanbali dan Maliki.
Mari, jadikan zakat sebagai sarana pemberdayaan umat.

Penulis (Dr. Abdullah Nashih Ulwan) adalah ulama besar dari Aleppo, Suriah. Beliau merupakan penulis produktif tentang keislaman. Karya yang sudah diterbitkan ada 44 buku. Selepas mendapat gelar sarjana dan magister dari Universitas Al-Azhar Mesir, beliau mendapat gelar doktor dari salah satu universitas di Pakistan dengan spesialisasi bidang Fikih Dakwah.
Ukuran : 12,5 x 17 cm,Soft Cover, 135 halaman, Harga Rp. 24.000,-

1 komentar:

rantong mengatakan...

Sekadar ingat mengingatkan. Jangan lupa untuk berdoa Qunut Nazilah untuk Palestin.

“Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon pertolongan Mu, kami meminta ampun kepada Mu, kami memohon petunjuk dari Mu, kami beriman kepada Mu, kami berserah kepada Mu dan kami memuji Mu dengan segala kebaikan, kami mensyukuri dan tidak mengkufuri Mu, kami melepaskan diri daripada sesiapa yang durhaka kepada Mu.

Ya Allah, Engkau yang kami sembah dan kepada Engkau kami bersalat dan sujud, dan kepada Engkau jualah kami datang bergegas, kami mengharap rahmat Mu dan kami takut akan azab Mu kerana azab Mu yang sebenar akan menyusul mereka yang kufur Ya Allah, Muliakanlah Islam dan masyarakat Islam. Hentikanlah segala macam kezaliman dan permusuham, Bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada. Angkatlah dari mereka kesusahan, bala, peperangan dan permusuhan.

Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala keburukan dan janganlah Engkau jadikan kami tempat turunnya bencana, hindarkanlah kami dari segala bala kerana tidak sesiapa yang dapat menghindarkannya melainkan Engkau, ya Allah.”
Sumber: JAKIM
View Profile: Rantong