Selasa, 20 September 2011

Islamic Economics Higher Education: a critical survey

Rahmatina Awaliah Kasri

Tidak ada komentar:

Untung Dunia dan Untung Ahirat

Oleh: Jaharuddin Diperlukan ukuran-ukuran baru dalam melihat laju perkembangan ekonomi syariah, ekonomi syariah bukan hanya perkara dunia...